Categories
Opti.Space Documents

Politika odpovedi Opti.Space

Ne glede na to, ali se rezervira prostor za uro ali 6 mesecev (oz. dlje), Opti.Space poskrbi, da so zagotovljeni pošteni pogoji rezervacije, za Ponudnike in Kupce.

KAKO PREKLICATI REZERVACIJO?

Kupec:

Kupec prekliče rezervacijo preko spletne strani Opti.Space, v okviru svojega uporabniškega računa, ki ga je ustvaril na spletnem mestu Opti.Space. V okviru uporabniškega računa izbere opcijo Odpoved rezervacije.

Odpoved rezervacije je dokončna. V primeru, da Kupec želi ponovno rezervirati isti (ali drug) poslovni prostor, mora ponovno čez celoten postopek rezervacije, kot je urejen na spletnem mestu.

Ponudnik:

Potem, ko je rezervacija poslovnega prostora vnesena v sistem Opti.Space, Ponudnik ne more preklicati rezervacije Kupca.

V primeru, da Ponudnik ne more zagotoviti rezerviranega poslovnega prostora Kupcu, mora:

  • poiskati na svoje stroške alternativen poslovni prostor, ki izpolnjuje najmanj enake standarde glede opreme, lokacije, kot jih je imel rezervirani poslovni prostor;
  • Kupca o spremembi nemudoma obvestiti preko elektronske pošte ali obvestiti preko komunikacijskega kanala, ki ga omogoča spletno mesto Opti.Space.

Alternativen poslovni prostor ne sme za Kupca predstavljati nobenega dodatnega stroška (tj. strošek, ki bi presegal dogovorjeni strošek najema prvega poslovnega prostora).

V primeru, da alternativen poslovni prostor Kupcu iz utemeljenih razlogov ne ustreza (npr. druga lokacija, manj ugoden dostop, drugačna oprema, itd.), lahko zavrne najem takega prostora, brez obveznosti plačila kakršnihkoli stroškov, kot jih za Kupca v primeru odpovedi rezervacije določa ta Politika odpovedi.

STROŠEK PREKLICA (URNE IN DNEVNE REZERVACIJE):

Način obračunavanja:

V primeru sprotnega obračunavanja rezervacij se rezervacija zaračuna ob potrditvi le-te.

Skladno s politiko Opti.Space imajo Ponudniki možnost zaračunavanja mesečnega najema. V tem primeru se plačilo za najem s strani Kupca izvede mesečno, prvega v mesecu za vse rezervacije v preteklem mesecu.

Natančni pogoji plačila, ki jih zahteva vsakokraten Ponudnik so navedeni na vsaki posamezni lokaciji v sekciji Plačilni pogoji. V tem dokumentu Ponudnika je tudi opredeljeno do kdaj lahko Kupec brezplačno odpove rezervacijo v primeru mesečnega obračunavanja rezervacij.

Stroški odpovedi (Kupec):

Točni pogoji, ki jih zahteva Ponudnik so navedeni na vsaki posamezni lokaciji v sekciji Plačilni pogoji. V tem dokumentu je tudi opredeljeno do kdaj lahko Kupec brezplačno odpove rezervacijo. Rezervacija, ki bo odpovedana v roku za brezplačno odpoved, kupcu ne bo zaračunana, stroški rezervacije bodo kupcu v celoti povrnjeni.

Rezervacija, ki bo odpovedana po preteku roka za brezplačno odpoved najema posamezne lokacije, bo kupcu zaračunana v celotnem znesku, stroški rezervacije kupcu ne bodo povrnjeni.

Stroški odpovedi (Ponudnik):

V primeru, da Ponudnik Kupcu ne more zagotoviti uporabe najetega poslovnega prostora, Kupcu pa iz utemeljenih razlogov ne ustreza alternativen poslovni prostor, hkrati pa zaradi ravnanja Ponudnika Kupcu nastanejo kakršnikoli stroški, lahko povrnitev teh stroškov zahteva od Ponudnika.

Ti stroški ne morejo presegati polovice zneska, kot je bil dogovorjen celoten znesek najema med Ponudnikom in Kupcem.

STROŠEK PREKLICA (MESEČNE REZERVACIJE):

Način obračunavanja:

Mesečne rezervacije se zaračunajo ob rezervaciji za prvi polni mesec oz. drugače sorazmerno porazdeljeno obdobje.

Odpoved najemne pogodbe (Kupec):

Strošek odpovedi: cene storitev in davki, ki jih plačajo Kupci storitev, niso povračljivi, razen če je to izrecno navedeno v tem pravilniku o politiki odpovedi.

Odpovedni rok:

  • mesečni najem: odpoved najemne pogodbe je možna le v primeru, da je med Kupcem in Ponudnikom dogovorjen večmesečni najem. V takem primeru, mora Kupec Ponudniku predčasno prekinitev najemne pogodbe sporočiti vsaj 15 dni vnaprej. V primeru, da tega Kupec ne naredi v navedenem roku, je zavezan plačati stroške storitev tudi za prihodnji mesec.

Odpoved najemne pogodbe (Ponudnik):

Odpovedni rok:

  • mesečni najem: odpoved najemne pogodbe je možna le v primeru, da je med Kupcem in Ponudnikom dogovorjen večmesečni najem. V takem primeru, mora Ponudnik Kupcu predčasno prekinitev najemne pogodbe sporočiti vsaj 15 dni vnaprej. V primeru, da tega Ponudnik ne naredi v navedenem roku, je zavezan omogočiti Kupcu najem poslovnega prostora za dodaten mesec in to pod enakimi pogoji, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo, sklenjeno med Kupcem in Ponudnikom.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja